Populära Inlägg

Redaktionen - 2019

Parti Wall, Hanging Green av YABG

Anonim

Framställd av Young Architects Boston Group, Parti Wall, Hanging Green är ett paneliserat system för att gräva upp en annars tom tegelvägg. Prototypen är gjord av planterade paneler som stöds på ett kabelnät.

Upplagd ursprungligen från: AT: New York

Projektet syftar till att "skapa medvetenhet om underutnyttjade platser i Boston och erbjuda designlösningar som tillämpar hållbara principer för att förbättra det offentliga utrymmet och skapa friska stadsdelar i staden." Installerad just i tid för konferensen för amerikanska Institute of Architects 2008 i Boston, kommer denna prototyp att tillåta YABG att experimentera med olika växttyper i denna applikation över en tidsperiod. Förhoppningsvis sporer det fler projekt som detta i många städer.

Via: Archinect.