Populära Inlägg

Redaktionen - 2019

Slutlig ram: "Hur det skulle vara, om ett hus drömde"

Anonim

555 KUBIK | fasadprojektion | från urbanscreen på Vimeo.

"Hur det skulle vara, om ett hus drömde"

Uppfattningen av detta projekt härrör från sin underliggande arkitektur - den teoretiska uppfattningen och visuella mönstret i Hamburg Kunsthalle. Grundidén av berättelsen var att lösa upp och bryta igenom den strikta arkitekturen hos OM Ungers "Galerie der Gegenwart". Den resulterande permeabiliteten hos den fasta fasaden avslöjar olika tolkningar av begrepp, geometri och estetik uttryckt genom grafik och rörelse. En situation med reflexivitet utvecklas - beskriver konstitutionen och den rymliga uppfattningen av denna plats med hjälp av själva byggnaden.

(Tack vare Nathan Bowers!)