Populära Inlägg

Redaktionen - 2019

Filterkreta av Ozinga: Genomtränglig betong

Anonim

Betong anses ofta som ett stort grönt material, men en sak är det inte bra, som är en asfalterad yta. Det är nästan helt ogenomträngligt och bidrar till oönskade vattenavrinningar. Filtercrete är på plats för att lösa det problemet - det är ett unikt poröst material som tillåter luft och vatten att passera igenom

.

Filterkretans material innehåller små hål som tillåter luft och vatten att passera och filtrera in i jorden. När vattnet dräneras genom Filtercrete, rensas det av föroreningar och indunstas sedan eller absorberas i marken nedan. På grund av sin porösa natur och ljusa färg, reducerar Filtercrete stadsvärmeffekten, vilket bidrar till att hålla luftens luftkylning svalt till skillnad från typisk svart asfalt. Dessutom, medan vatten och is som regel orsakar betong att spricka över tiden, hävdar Filtercrete att hålrummen i materialet kommer att hjälpa det att förbli intakt. Detta kommer i sin tur att minska på framtida reparationer som vanligtvis förekommer med standard betong och asfalt under frysning-tina cykler.

Filtercrete är ett bra alternativ för bana och uppfart - för mer information besök webbplatsen Ozinga Green Building.

(Bilder via Ozinga)